Spectacolul Nota maximă!

afis spectacol

Spectacolul NOTA MAXIMĂ! este un program de 1h – 1h 20 min dedicat copiilor şi adolecenţilor. Este un spectacol One Man Show, la care se va râde, iar audienţa va dori şi partea a doua. Suprizele se fac la faţa locului!

Pentru programări, va rugăm să ne scrieţi la contact. Lista spectacolelor realizate o găsiţi mai jos.

Marele Subiect

Pornind de la cartea Geneza, vom evidenţia diversele forme prin care chipul divin se lasă descoperit, în manifestările Sfintei Treimi, analizând numele lui Dumnezeu şi însemnătatea acestora în descifrarea revelaţiei cereşti, ca mai apoi să evidenţiem rolul Duhului Sfânt şi perfecţiunile divine în procesul spiritual de cunoaştere a Trinităţii.

            Chipul lui Dumnezeu nu este singular decât în esență. Divinitatea s-a manifestat, o face şi va acţiona sub diverse forme, aceasta datorită naturii sale fără de asemănare. Însăşi existența Sfintei Treimi demonstrează principiul.

            Păşim în lumea spirituală cu Marele Subiect, cu Misterul Misterelor, cu desluşirea a ceea ce este Suveranul Universului, Domnul Dumnezeu. Desluşim Imaginea Sa, de nepătruns în întregime, într-un proces treptat, prin Voia Sa, descoperind acţiunile Sale, apariţiile, cele vorbite,  reacţiile, înţelegând şi luând aminte la Numele celui ce este. Înţelegem bogăţia Caracterului Său şi pe baza mărturisirilor venite din alte surse decât cele rostite sau poruncite de Domnul.

            Tocmai de aceea nu putem înţelege Diversitatea Imaginii Divine fără a cunoaşte modul în care Dumnezeu S-a revelat omului. Însuşi Creatorul este Sursa cunoaşterii noastre despre El. Dumnezeu se descoperă în Cuvântul scris, tălmăcit mai apoi de sfinţii părinţi; natura  – creaţia – deşi dezvăluie anumite lucruri despre Creator este limitată; Mintea omenească – uneori genială, alteori din contră, are şi neputinţe; experienţa religioasă nu poate fi lută ca sursă a cunoaşterii Divinităţii decât dacă se încadrează în învăţătura Scripturii.

            Aşadar, cunoaştem pe Dumnezeu prin Cuvântul scris, apoi Logosul Întrupat, manifestarea Duhului Sfânt şi viaţa Bisericii, toate acestea fiind Imagini ale Dumnezeirii, menite să ajute pe cel creat în a-L descoperi treptat şi variat pe Cel ce este viu în vecii vecilor.   

            În paginile de faţă, când termenii imago sau imagine se află în directă legătură cu Divinitatea, ne vom referi la aceştia ca o reflectare senzorială a Sfintei Treimi, deoarece aceasta este obţinută prin senzaţii, percepţii şi reprezentări, după cum ni se prezintă Dumnezeu din vechime până în actualul moment al istoriei.

din IMAGO DEI, IMAGINEA SFINTEI TREIMI DE LA SCRIPTURI LA REŢELELE DE SOCIALIZARE DIN ROMÂNIA de Dr. Cătălin Dupu