Junimea Studenţească despre Franturi de speranta si cartea de nuvele

de Anda ENE

Nuvele bazate pe fapte reale este subtitlul acestui volum în care se înșiruie trei nuvele: Viața are un singur sens, Întâlnirea și Frânturi de speranță  anunțate printr-o schiță integratoare: Mexic, Gherasim și speranța.

     Prolificul Cătălin Dupu se ocupă cu editarea de cărți (între care patru romane), aceasta fiind a 19-a dintre ele; dar nu aspectul cantitativ al creației sale ne interesează în acest caz, ci multiplicitatea fațetelor sale artistice: prozator, eseist, prezentator, actor și regizor!  Stilul este întrucâtva jurnalistic (cine ce spune, unde, când și de ce?) și recunosc o oarecare monotonie propozițională specifică povestirii simple, la obiect;  însă construcția subiacentă specifică întregului conține un suspans destul de consistent, mai ales că intriga de tip policier conduce spre persoana comisarului Gabriel Voinescu („cultivată‟ de autor și în volumele sale precedente).   

     În ultima vreme, încep să-mi placă povestirile în care autorul nu se pierde în spatele unei perdele de fum, ci gestionează efectiv intriga și punctul culminant pentru un cititor tot mai grăbit să afle cât mai repede deznodământul – cel din urmă aducând o noutate etică față de punctul culminant.

     E important faptul că prozatorul stăpânește cele două planuri ale narațiunii – natural și etic, că trece cu ușurință de la planul mental direct la cel indirect și că își diferențiază cu grijă caracterele pe care le aruncă în ringul acțiunii, astfel încât, de la un punct încolo, personajele au cauzalitate, sunt previzibile și accesibile cititorului mediu – în condițiile în care nu se elimină suspansul schimbării: este o proză a tuturor posibilităților.

     Mărturia autorului este cuprinsă în secvența paginală 170-174 (Din televiziune spre înalta misiune) iar în finalul volumului aflăm noi detalii despre un protagonist cu o serioasă prestație socială și culturală. 

     Ei bine, cu prilejul lansării acestei cărți în campusul „Tudor Vladimirescu‟, într-o mohorâtă seară a lui noiembrie 2017, am avut un șoc, deoarece a apărut Dan Merișca în persoană!   

     În cele din urmă, veți afla că este o rudă a familiei Merișca pe care drumurile vieții au condus-o la Arad! Profesional și cultural, noul Dan Merișca seamănă cu Lucian Merișca: stomatolog de profesie și artist grafic. El este producător și chiar protagonist în filmul pe care îl produce în 2017 (pe parcursul a zece luni de filmări!), deoarece pictorul Leonard Eleniade s-ar putea lua de mână cu Dan Merișca: tablourile acestuia, grupate în ciclul „Soarele de la miezul nopții‟, chiar apar în film; regia și scenariul sunt semnate de Cătălin Dupu și inspirate de povestirea Frânturi de speranță.

     Mai mult decât atât, avem de-a face cu un lung-metraj cu peisaje arădene uneori superbe, filmate din înalt cu ajutorul dronei.

     Prin fața noastră defilează cele patru anotimpuri, dar și caractere puternice de bărbați și femei care intră în niște complicații sociale și sentimentale conducând la înșelătorie și hoție; parcă toți îl așteaptă pe comisarul Voinescu ca să mai descâlcească ițele!

     Și închipuiți-vă că este un film românesc cu un limbaj curat, în care nimeni nu înjură! Sper să izbutiți să-l vedeți.

  • Junimea Studenţească, Nr. 10, 2017, pag.55-56.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s