Istoria se scrie acum


-dupu-istoria-se-scrie-acum-coperta-1

Prefata cartii:

 

Cuvânt de început

     

 Noi vrem dovezi, vrem fapte şi confirmări. Ei bine, în această carte, fiecare dintre noi vom găsi, în primul rând, experienţe din viaţa creştină, de Slujire, care, sub Binecuvântarea nemărginită a Domnului Dumnezeu, întăresc a noastră credinţă.

Istoria se scrie acum? Da, pentru că şi azi, ca şi mâine, până la Veni-rea Domnului Isus Hristos, fiecare dintre noi trebuie să scrie fapte de ne-uitat pentru Cer…

Se caută şi azi Slujitori, lideri, creştini autentici.  

Asemenea unora dintre dvs, am avut bucuria ca Tatăl Ceresc să mă facă părtaş la minunile Sale. Îi mulţumesc şi Preamărit să-I fie Numele în veci de veci!

Din experienţele vieţii de credinţă nu am ales doar acele momente spectaculoase, care sunt, pentru unii, cele mai căutate, din mai multe mo-tive biblice. Dacă cumva cineva nu are parte de ele, poate spune, că nu este un creştin adevărat. Însă Biblia ne învaţă altceva.

Implicarea în Slujirea Domnului aduce cu sine multe dovezi ale Exis-tenţei Sale şi acestea nu trebuie uitate. Nimic din aceste istorisiri nu are ceva trucat, aranjat, ca să fie totul şi mai şi!

Lucrarea de faţă îşi propune să aducă aceluia ce nu crede în Dum-nezeu, exemple clare, de azi, nu poveşti, care atestă Puterea Unicului Domn. Tocmai de aceea, cartea poate fi folosită şi în programele evan-ghelistice, în faţa unui public divers.      

Povestirea “Omul care a vrut totul” însumează istorii de viaţă, din ne-fericire, petrecute, şi e bine a ne gândi, în dreptul ei, la Pilda fiului risi-pitor din Biblie, Noul Testament.

Titlul cărţii a venit pe când lucram la documentarul TV “Istoria fil-mului Isus în România”, fiind mişcat de modul în care a lucrat Bunul Dumnezeu prin această unealtă evanghelistică.

Ţineam unul din cursuri la Şcoala de Predicare “Cireşarii” şi câţiva studenţi mi-au zis: “Dar, frate, povestiţi-ne şi nouă din Lucrare, pe unde aţi fost, ce piedici aţi întâmplinat, cum a lucrat Domnul cu Putere.”

Iată aici doar câteva din aducerile aminte, “Istoria se scrie acum”.  

Să nu dorim senzaţionalul, să-L căutăm pe Dumnezeu!

Din prea mult senzaţional, unii s-ar putea să rămână doar cu o părere din ceea ce trebuie cu adevărat să fie – Prezenţa lui Dumnezeu.

În partea a doua a cărţii, vom prezenta câteva schiţe biografice. Pentru că nimeni nu e perfect, nici cei care se găsesc în aceste pagini nu se definesc altfel. Însă putem lua de la ei ce au bun, am văzut că funcţio-nează, e benefic. Şi vom găsi. Sunt demonstrate.

Este foarte posibil ca prezenţa atât de pestriţă a unor celebrităţi şi per-sonalităţi să mire pe unii, dar nu e folositor nimănui. Din contră.

De la fiecare „nume” prezent vom afla cum a pornit pe drumul spre afirmare, cât de uşor a fost sa nu, lucruri mai puţin cunoscute, din culise, şi câteva din vorbele lor memorabile.

A recunoaşte valoarea cuiva este o calitate.

A scrie despre realizările unora dintre celebrităţi este o necesitate,   astăzi când totul pare doar instant şi perisabil.

Pentru cei curioşi să afle cum am făcut selecţia acestor celebrităţi, ei bine, pe lângă realizări şi o viaţă cât de cât aşezată, m-a interesat şi filo-nul spiritual, creştinesc, fără de care împlinire nu este pe Pământ.

Pentru că am auzit şi văzut oameni care, de la „fuga de cărţi” au deve-nit cititori efervescenţi sau chiar autori, ştiu că şi din cei care vor savura istoriile de aici, vor fi în viaţă ceea ce e de trebuinţă.

Textul pentru “capetele de afiş” din România care răspund la o între-bare este reprodus din cartea „Amintiri din copilăria vedetelor” pe care am publicat-o în 2001. Cele câteva articole despre acea culegere, apărute în ziare importante, centrale, alături de remarcile pozitive ale unor jurna-lişti de marcă, m-au făcut să nu renunţ la a scrie şi… despre alţii.

Pentru statistică s-au folosit informaţii de pe site-urile imdb.com şi wikipedia.com.

Pentru unii, istoriile de aici vor însemna, ce bine!, clipele Trezirii pentru Viaţa Veşnică.

Ar mai fi un cuvânt de scris… Acum.

– CATALIN DUPU

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s